Technológie

Digitálna tlač

Ponúkame Vám digitálnu tlač, ktorá je vhodná pri tvorbe katalógov, firemných tlačovín, pozvánok, formulárov atď. Digitálna tlač je posielaná rovno z počítača do tlačiarenskeho stroja. Jedná sa teda o technológiu, kde sú vynechané mnohé prípravné operácie v porovnaní s klasickým (ofsetovou) tlačou.

  • podklady pre tlač môžete posielať cez e-mail, ftp, poštou, priniesť osobne na USB flash alebo CD
  • formáty cdr, ai, eps, pdf – vektorové prevedenie (znaky, loga, textové reklamy) – súbory vytvárané priamo v programe Illustrator
  • predlohy prosím posielajte vždy s textom prevedeným do kriviek, inak môže dôjsť k zámene fontu
  • pri spracovaní textových súborov, ktoré nie sú v krivkách, je potrebné dodať všetky možné fonty
  • pri určovaní farieb je potrebné definovať presné zloženie farby CMYK, Pantone podľa logotypu