Technológie

Gravírovanie, laserovanie, pieskovanie a slepotlač

Odtlačok pečate na významných zmluvách dávnych kráľovstiev, či jemne vyryté nápisy na starých nástrojoch a zbraniach dodnes obdivujeme v múzeách. Sú trvácne, veľmi dekoratívne, no zároveň jednoduché a decentné. Na svojich diároch s koženou väzbou, darčekových pohároch alebo kovových perách ich môžete mať aj vy.

Ako funguje slepotlač, gravír a pieskovanie

Podľa grafickej predlohy sa z tvrdého a tepelne dobre vodivého materiálu (ako je napríklad mosadz alebo horčík) vytvorí raznica, ktorá sa podobá na pečiatku no jej reliéf je výraznejší. Za pôsobenia tlaku, prípadne teploty sa grafika vtlačí do vhodného materiálu, ako je napríklad koža, koženka alebo papier. Výsledkom je reliéfne vyhĺbenie grafiky do výrobku. Túto techniku je ešte možné obohatiť tak, že medzi označovaný výrobok a raznicu sa vloží špeciálna metalická fólia a výsledné logo môže byť napríklad v zlatej, či striebornej farbe. Gravírovanie prebieha trochu odlišným spôsobom, zvykne sa robiť pomocou diamantového hrotu, CNC frézky alebo laserovým lúčom, v každom prípade je proces riadený počítačom. Pri reklamných predmetoch sa najčastejšie používa práve laserové gravírovanie.

Laserový lúč odparuje z povrchu gravírovaného predmetu tenkú vrstvu materiálu čím vzniká jemný reliéf. Pri kovových predmetoch to býva menej ako desatina milimetra, pri drevených predmetoch v závislosti na konkrétnom dreve pól milimetra až milimeter do hĺbky. Vyhĺbene logo môže mať iný odtieň ako je povrch výrobku, najmä pri pochrómovaných alebo inak povrchovo upravených predmetoch z kovu. Pri dreve vygravírovaná grafika zvyčajne mierne stmavne, pri plastoch býva najčastejšie čierna. Pri nerezových predmetoch nedochádza k zmene farby vyhĺbeného motívu a tak výsledok je veľmi decentný. Technológia pieskovania je v priemysle všeobecne rozšírená a používa sa na mnohé účely ako napríklad odstraňovanie starých náterov, protišmyková úprava, zmatovanie povrchu, priemyselné značenie a mnohé ďalšie. Pre reklamné predmety, ktoré sa majú označiť pieskovaním sa najprv vytvorí šablóna zo špeciálnej fólie, ktorá sa nalepí na výrobok a prúdom tvrdého kremičitého piesku sa naruší povrch tých častí výrobku, ktoré niesu zakryté fóliou. Hĺbka reliéfu je závislá od typu materiálu, z ktorého je reklamný predmet vyrobený a od zrnitosti použitého piesku. Všeobecne platí, že čím rovnorodejšie a tvrdšia je štruktúra pieskovaného materiálu, tým detailnejší a krajší je výsledok.

Ktorú technológiu použiť na ktoré výrobky

Diáre s koženou a koženkovou väzbou, opasky, peňaženky, vizitkáre, aktovky, výrobky z papiera s väčšou gramážou ako sú hrubšie vizitky, vinety, oznámenia, darčekové krabičky a mnohé ďalšie, najmä drahšie reklamné predmety sú s obľubou označované slepotlačou, čiže razbou s použitím alebo bez použitia kovovej fólie. Drobné kovové predmety ako sú kovové perá, drevené perá, zapaľovače, kľúčenky, drevené krabičky, kalkulačky, nože, náradie a mnohé ďalšie sa často gravírujú pomocou laseru. Laserové gravírovanie sa pre tieto predmety volí najmä vtedy, ak sa jedná o menšie motívy, ktoré nieje možné vytvoriť pieskovaním. Pieskovanie sa odporúča pre tvrdé materiály a dosahujú sa s ním unikátne výsledky najmä pri sklenených pohároch, šálkach, plaketách, fľašiach, nerezových butylkách a iných tvrdých materiáloch ako sú keramika, sklo, nerez alebo prírodný kameň.

 

Grafická príprava

Pre razbu je vhodné dodať grafické podklady vo vektorovej podobe, treba myslieť na to, že miera detailu pri výsledku nieje veľmi vysoká a tak je vhodnejšie použiť jednoduchší motív a nie príliš malé písmo. Výhodou Razby je, že raznica aj keď sama o sebe veľmi drahá je takmer nezničiteľná a vydrží neobmedzené množstvo kópií, čiže razba je vhodná na často opakujúce sa zákazky. Pre laserové gravírovanie je tak isto vhodné dodať grafické podklady vo vektorovej forme. Rozdielom oproti ostatným slepotlačovým postupom je to, že laserové gravírovanie nevyžaduje vytvorenie žiadnej šablóny, čiže kedykoľvek je možné bez zvýšenia nákladov zmeniť motív, ktorý sa prenáša na reklamné predmety. Zaujímavou možnosťou, je v rámci jednej zákazky gravírovať viacero motívov, alebo nastaviť gravírovací stroj tak, aby na každom výrobku bol vygravírovaný iný text, či iný grafický námet. Pieskovanie motívu na reklamné predmety vyžaduje vytvorenie šablóny. Šablóna sa vyrezáva pomocou plotru zo špeciálnej fólie a na jedno pieskovanie jedného reklamného predmetu sa jedna šablóna aj minie. Pri príprave grafiky je potrebné vedieť aké vlastnosti má materiál, ktorý sa bude pieskovať, pretože na niektorých druhoch materiálu sa jemné detaily nedajú vôbec dosiahnuť. V každom prípade je vhodnejšie použiť jednoduchšiu grafiku a použiť písma väčšie než päť milimetrov. Vypieskovaný motív je možné na záver aj pozlátiť, alebo mu pomocou sprejovej farby dať ľubovolný farebný odtieň. Vzhľadom na komplikovanú prípravu je pieskovanie vhodnejšie na menšie série výrobkov, cena za jeden vypieskovaný obrazec, neklesá s počtom vyrobených kusov tak prudko ako pri iných technológiách.